เดือน: สิงหาคม 2018

เกาะสีชัง : Koh Sichang

เกาะสีชัง : Koh Sichang

 อันนี้เป็นทริปปุ๊บปับเนื่องจากได้ตุ๊กตามาใหม 

สวนสัตว์ดุสิต – กลับไปหาเพื่อน ๆ ก่อนนางย้ายไป

สวนสัตว์ดุสิต – กลับไปหาเพื่อน ๆ ก่อนนางย้ายไป

สวนสัตว์ดุสิต – กลับไปหาเพื่อน ๆ ก่อนนา