ABOUT ME

บันทึกการเดินทางของเรา กับเหล่าเพื่อนผีบ้าทั้งหลาย 555++ สร้างขึ้นเพื่อแชร์ประสบการณ์ และรีวิวทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่เราได้ประสบพบเจอมา ทุกเรื่องที่แชร์เป็นสิ่งที่เกิดในมุมมองของเราเท่านั้น

Facebook     :  https://www.facebook.com/EatPlayRove/

Website       : https://eatplayrove.com/

Youtube      : http://www.youtube.com/c/EatPlayRove

Instagram  : https://www.instagram.com/eat_play_rove/

Email            :  neung_btc@hotmail.com